Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

ỨNG DỤNG CÁC CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT

ỨNG DỤNG CÁC CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT
1.Nonyl phenol Ethoxylate(NPE)
 Nhóm chất họat động Terginol NP gồm các chất hoạt động bề mặt nonion có rất nhiều ứng dụng như : sản xuất các sản phẩm tẩy rửa, sơn, coating, các polymer hệ nhũ tương và nhiều ứng dụng khác.
Các chất hoạt động bề mặt này có tác dụng làm tăng hoạt động bề mặt, tạo khả năng tẩy rửa, thấm ướt tốt và khả năng hòa tan cũng như khả năng tạo nhũ tương tốt.
  STT
Sản phẩm
Ứng dụng
1
Tergitol NP4
-         Là chất hoạt động bề mặt hệ dầu- nước rất tốt, chất nhũ tương có giá trị HBL thấp.
-         Ứng dụng :Chất tẩy rửa, chất tẩy dầu mỡ, chất tẩy rữa khô, chất phân tán cho dầu mỏ
2
Terginol NP6
-         Chất nhũ tương, chất làm ẩm, chất ổn định, chất kết hợp chất tẩy nonion với hydrocarbon.
-         Ứng dụng: chất tẩy rửa, chất tẩy dầu mỡ, chất tẩy rửa khô, keo dán, hóa chất dùng trong nông nghiệp.
3
Tergitol NP7
-         Khả năng tẩy rửa và thấm ướt tốt.
-         Ứng dụng : Dùng trong chất tẩy rửa, chất tẩy dầu mỡ, sản xuất giấy và sợi, chất tẩy quần áo, chất lỏng gia công kim loại, hóa chất dùng trong dầu mỏ.
4
Tergitol NP8
-         Khả năng tẩy rửa và thấm ướt tốt, dễ súc rửa.
-         Ứng dụng : Dùng trong chất tẩy rửa và bột giặt, chất tẩy quần áo, sản xuất giấy và sợi, chất lỏng gia công kim loại, sơn và coating, hóa chất nông nghiệp.
5
Tergitol NP9
-         Khả năng tẩy rửa và thấm ướt tốt, dễ súc rửa.
-         Ứng dụng : Dùng trong chất tẩy rửa và bột giặt, chất tẩy quần áo, sản xuất giấy và sợi, chất lỏng gia công kim loại, sơn và coating, hóa chất nông nghiệp
6
Tergitol NP10
-         Khả năng tẩy rửa và thấm ướt tốt
-         Ứng dụng: Dùng trong chất tẩy rửa và bột giặt, sản xuất giấy và sợi, chất lỏng gia công kim loại, sơn và coating, hóa chất nông nghiệp.
7
Tergitol NP11
-         Khả năng tẩy rửa và thấm ướt tốt.
-         Ứng dụng : Dùng trong chất tẩy rửa và bột giặt, sản xuất giấy và sợi, chất lỏng gia công kim loại,sơn và coating, hóa chất nông nghiệp .
8
Tergitol NP12
-         Khả năng tẩy rửa và thấm ướt tốt.
-         Ứng dụng : Dùng trong chất tẩy rửa và bột giặt, sản xuất giấy và sợi, chất lỏng gia công kim loại, sơn và coating , hóa chất nông nghiệp.
9
Tergitol NP13
-         Khả năng tẩy rửa và thấm ướt tốt.
-         Ứng dụng : Dùng  trong chất tẩy rửa và bột giặt, sản xuất giấy và sợi, chất lỏng gia công kim loại, sơn và coating, hóa chất nông nghiệp
10
Tergitol NP15
-         Khả năng tẩy rửa và thấm ướt tốt, thích hợp sử dụng trong môi trường nhiệt độ cao hơn.
-         Ứng dụng : Dùng trong chất tẩy rửa và bột giặt, sản xuất giấy và sợi, chất lỏng gia công kim loại, sơn và coating, hóa chất nông nghiệp
11
Tergitol NP30
 (70%)
-         Chất ổn định và nhũ hóa tan trong nước tốt, có hiệu quả ở nhiệt độ cao.
-         Ứng dụng : chất tẩy rửa và bột giặt, chất thấm ướt, chất ổn định, chất nhũ hóa, chất phân tán, hóa chất nông nghiệp.
12
Tergitol NP40
 (70%)
-         Chất ổn định và nhũ hóa tan trong nước tốt, có hiệu quả ở nhiệt độ cao, thấm ướt tốt.
-         Ứng dụng : chất tẩy rửa và bột giặt, chất thấm ướt, chất ổn định, gia công giấy và sợi, sơn và coating, hóa chất nông nghiệp.
13
Tergitol NP50 (70%)
-         Chất ổn định và nhũ hóa tan trong nước tốt, có hiệu quả ở nhiệt độ cao, thấm ướt tốt.
-         Ứng dụng : chất tẩy rửa và bột giặt, chất thấm ướt, chất ổn định, gia công giấy và sợi, sơn và coating, hóa chất nông nghiệp.
14
Tergitol NP55
-         Chất ổn định và nhũ hóa tan trong nước tốt, có hiệu quả ở nhiệt độ cao, khả năng tẩy rửa và thấm ứơt tốt.
-         Ứng dụng : chất tẩy rửa và bột giặt, chất thấm ướt, chất ổn định, gia công giấy và sợi, sơn và coating, hóa chất nông nghiệp.
15
Tergitol NP70
-         Chất ổn định và nhũ hóa tan trong nước tốt, có hiệu quả ở nhiệt độ cao, khả năng tẩy rửa và thấm ứơt tốt.
-         Ứng dụng : chất tẩy rửa và bột giặt, chất thấm ướt, chất ổn định, gia công giấy và sợi, sơn và coating, hóa chất nông nghiệp.
2.Octyl phenol Ethoxylate (NPE)
Chất hoạt động bề mặt loại Triton X là những chất hoạt động bề mặt nonionic thông dụng có khả năng tẩy rửa, thấm ướt tốt, đặc biệt có thể tẩy rửa kim loại và bề mặt cứng cực kỳ tốt, khả năng nhũ hóa cũng rất tốt.
Các chất hoạt động bề mặt này được sử dụng trong hầu hết các loại chất tẩy rửa từ dạng bột đến dạng paste và dạng lỏng, dùng trong các chất tẩy rửa nhẹ và chất tẩy rửa công nghiệp nặng.Chúng là thành phần quan trọng trong các hỗn hợp nhũ  hóa chủ yếu dùng trong sản xuất các polymer và các chất ổn định nhũ tương trong sản xuất polymer latex.
Các chất hoạt động bề mặt này làm thấm ướt và ổn định màu có trong các loại coating tốt, chúng có giới hạn HLB thích hợp với yêu cầu phân tán và thấm ướt đặc biệt.

STT
Sản phẩm
Đặc điểm và ứng dụng
1
Triton X-15
-         Chất hòa tan và nhũ hóa tan trong dầu
-         Ứng dụng : Chất khử bọt, chất hòa tan thuốc nhuộm, hóa chất trung gian
2
Triton X-35
-         Khả năng kết hợp với các hydrocacbon và các dung môi hữu cơ khác rất tốt.
-         Ứng dụng : Chất khử bọt, giấy và bột giấy, dệt, tẩy rửa khô, chất lỏng gia công kim loại.
3
Triton X-45
-         Là chất nhũ hóa tốt có tính thấm ướt tốt, giúp súc rữa các hệ dung môi dễ dàng hơn.
-         Ứng dụng : chất khử bọt, chất tẩy rửa, chất ổn định. gia công giấy và sợi, sơn và coating, dệt, hóa chất nông nghiệp và hóa chất dầu mỏ.

4
Triton X-114
-         Khả năng tẩy rửa và thấm ướt tốt.
-         Ứng dụng : Chất tẩy rửa, sơn và coating, giấy và bột giấy, dệt, hóa chất nông nghiệp, chất lỏng gia công kim loại, hóa chất dầu mỏ.
5
Triton X-100
-         Khả năng tẩy rửa, phân tán và nhũ hóa cho hệ dầu- nước rất tốt.
-         Chất tẩy gia dụng và công nghiệp, sơn và coating, giấy và bột giấy, dệt, hóa chất dùng trong nông nghiệp, chất lỏng gia công kim loại, hóa chất dầu mỏ.
6
Triton X-102
-         Khả năng tẩy rửa, phân tán.
-         Ứng dụng: chất phân tán, sử dụng ở nhiệt độ cao.
7
Triton X-165 (70%)
-         Chất phân tán và ổn định nhũ tương rất tốt.
-         Ứng dụng: Sơn và coating, chất phân tán.
8
Triton X-305(70%)
-         Chất ổn định nhũ tương rất tốt, tạo độ bền tan giá và độ bền phân li tốt.
-         Ứng dụng : Polymer hóa nhũ tương, sơn và coating, nước đánh bóng sàn nhà, các nhũ tương đánh bóng.
9
Triton X -405(70%)
-         Chất ổn định nhũ tương rất tốt, tạo độ bền tan giá và độ bền phân li tốt.
-         Ứng dụng : Polymer hóa nhũ tương, sơn và coating, nước đánh bóng sàn nhà, các nhũ tương đánh bóng
10
Triton X- 705 (70%)
-         Chất ổn định nhũ tương rất tốt, tạo độ bền tan giá và độ bền phân li tốt.
-         Ứng dụng : Polymer hóa nhũ tương,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét